0
(0)

پروژه های جدید بتاجا

پروژه های پهنه A شهرک چیتگر

 

برج های پهنه  A شهرک چیتگر در شمال بزرگراه شهید حکیم قرار گرفته است. سازه های این ساختمان از نوع اسکلت فلزی می باشد.

 

مجتمع ورزشی پامچال منطقه ۲۲

مجتمع ورزشی پامچال از دو قسمت تجاری و ورزشی تشکیل شده است. بخش تجاری مجتمع پامچال ۱۵۰۰۰ متر مربع است و دارای ۳ طبقه و ۵۵ واحد می باشد. بخش ورزشی این مجتمع ۷۸۰۰ متر مربع و ۴ طبقه دارد که شامل ۲ سالن استخر ، ۲ سالن بدنسازی ، ۱ سالن بیلیارد ، ۳ سالن چند منظوره و فروشگاه ورزشی است.

این مجتمع دارای سالن های جداگانه برای آقایان و خانم ها است و در مرکز پهنه A دریاچه چیتگر منطقه قرار گرفته است. قسمت تجاری مجتمع پامچال دارای امکانات زیر می باشد.

 • رستوران داخل سالن و بالکن
 • شعب بانک در دو طبقه 
 • نانوایی 
 •  پله برقی 
 • آسانسور
 • دوربین مدار بسته 
 •  هایپر مارکت و …

 

برج پامچال۱ چیتگر

برج پامچال ۱ شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی است. متراژ واحد ها از ۶۹ تا ۱۶۱ متر مربع می باشد. این برج دارای امکاناتی همچون:

 •  آسانسور
 •  برق اضطراری 
 •  هلی پد 
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  سالن ورزشی
 • انباری و پارکینگ و …
 •  سالن اجتماعات 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی 
 • سیستم گرمایشی و سرمایشی 

 می باشد.

 

برج پامچال ۲ چیتگر

برج پامچال ۲  شامل ۱۶ طبقه و ۱۲۸ واحد مسکونی است و متراژ واحد های آن از ۹۲ تا ۲۱۸ متر مربع است.

امکانات رفاهی برج پامچال ۲ عبارتند از:

 • آنتن و ماهواره مرکزی 
 •  سیستم گرمایشی و سرمایشی
 • سالن ورزشی 
 • انباری و پارکینگ
 •  سالن اجتماعات 
 •  آسانسور
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  برق اضطراری 
 • هلی پد 
 •  و … 

 

برج پامچال ۳ چیتگر

برج پامچال ۳  شامل ۱۹ طبقه و ۱۷۱ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۸۰ تا ۱۶۸ متر مربع می باشد. از امکانات برج پامچال ۳ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  سالن ورزشی 
 • سالن اجتماعات 
 •  آسانسور
 •  برق اضطراری 
 • هلی پد 
 •  انباری و پارکینگ 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 •  سیستم گرمایشی و سرمایشی 
 • و … 

 

برج پامچال ۴ چیتگر

برج پامچال ۴ شامل ۱۶ طبقه و ۶۴ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۱۱۳ تا ۱۵۱ متر مربع می باشد.

از امکانات رفاهی برج پامچال ۴ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آسانسور 
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته
 •  سالن ورزشی 
 •  انباری و پارکینگ
 •  هلی پد
 •  سالن اجتماعات
 • برق اضطراری 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی 
 •  سیستم گرمایشی و سرمایشی 
 • و … 

 

برج پامچال 5 چیتگر منطقه 22

برج پامچال ۵ چیتگر

برج پامچال ۵  شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۷۵ تا ۱۱۵ متر مربع است.

از امکانات رفاهی برج پامچال ۵ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • برق اضطراری 
 •  انباری و پارکینگ
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته
 •  سالن ورزشی
 • هلی پد 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی 
 •  سیستم گرمایشی و سرمایشی 
 •  سالن اجتماعات
 •  آسانسور
 •  و … 

 

برج پامچال ۶ چیتگر

برج پامچال ۶ دارای ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۷۵ تا ۱۱۵ متر مربع است.

 • امکانات برج پامچال ۶ عبارتند از:
 •  سالن ورزشی 
 •  سالن اجتماعات 
 •  آسانسور 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی 
 •  سیستم گرمایشی و سرمایشی 
 •  برق اضطراری 
 • هلی پد 
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  انباری و پارکینگ
 •  و … 

 

برج ارکیده ۱ چیتگر

برج ارکیده ۱ شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها ۶۹ تا ۱۱۷ متر مربع است.

از امکانات رفاهی برج ارکیده ۱ چیتگر به موارد زیر اشاره می کنیم.

 • هلی پد
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 • سالن ورزشی
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • و… 

 

برج ارکیده ۲ چیتگر

برج ارکیده ۲  شامل ۱۸ طبقه و ۲۱۶ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۶۹ تا ۱۱۰ متر مربع است.

از امکانات رفاهی برج ارکیده ۲ می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • سالن ورزشی
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 • هلی پد
 •  سالن اجتماعات 
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 • آسانسور
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • و… 

 

برج ارکیده ۳ چیتگر

برج ارکیده ۳ شامل ۱۵ طبقه و ۷۵ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۹۳ تا ۱۲۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی برج ارکیده ۳ عبارتند از :

 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته
 •  سیستم اطفاء حریق 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 •  هلی پد 
 • سالن ورزشی 
 • سالن اجتماعات
 •  آسانسور
 •  و … 

 

برج ارکیده ۴ چیتگر

برج ارکیده ۴ شامل ۱۵ طبقه و ۷۵ واحد مسکونی می باشد.  متراژ واحد ها از ۹۳ تا ۱۲۳ متر مربع است. برج ارکیده ۴ دارای امکانات زیر می باشد.

 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته
 •  سیستم اطفاء حریق
 • سالن ورزشی 
 •  آسانسور 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 •  هلی پد 
 • سالن اجتماعات
 •  و … 

 

برج ارکیده ۵ چیتگر

برج ارکیده ۵ شامل ۱۸ طبقه و ۲۱۶ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۶۹ تا ۱۱۰ متر مربع است.

برج ارکیده ۵ دارای امکانات زیر است.

 • هلی پد
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 • سالن ورزشی
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • و… 

 

برج های ارکیده چیتگر

برج ارکیده ۶ چیتگر

برج ارکیده ۶ شامل ۱۵ طبقه و ۱۵۰ واحد مسکونی می باشد .

متراژ واحد ها از ۶۳ تا ۱۱۱ متر مربع است. از امکانات رفاهی برج ارکیده ۶  می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • هلی پد
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • سالن ورزشی
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 • و… 

 

برج ارکیده ۷ چیتگر

برج ارکیده ۷ شامل ۱۵ طبقه و ۱۵۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۶۴ تا ۱۱۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • هلی پد
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • سالن ورزشی
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 • و… 

 

برج ارکیده ۸ چیتگر

برج ارکیده ۸ شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد می باشد. متراژ واحد ها از ۷۶ تا ۱۱۵ متر مربع است. از امکانات رفاهی برج ارکیده ۸ عبارتند از:

 • هلی پد
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • سالن ورزشی
 • و… 

 

برج ارکیده ۹ چیتگر

برج ارکیده ۹ شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد می باشد. متراژ واحد ها از ۷۶ تا ۱۱۵ متر مربع است. از امکانات رفاهی برج ارکیده ۹ عبارتند از:

 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • سالن ورزشی
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • سیستم اطفاء حریق
 •  برق اضطراری
 • هلی پد
 • و… 

 

برج ارکیده ۱۰ چیتگر

برج ارکیده ۱۰  شامل ۲۷ طبقه و ۲۲۸ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۷۸ تا ۲۵۳ متر مربع است. امکانات برج ارکیده ۱۰ شامل موارد زیر می شود.

 • هلی پد
 •  برق اضطراری
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • سالن ورزشی
 • سیستم اطفاء حریق
 • و… 

 

برج ارکیده ۱۱چیتگر

برج ارکیده ۱۱ شامل ۲۷ طبقه و ۲۲۸ واحد مسکونی می باشد. و متراژ واحد ها از ۷۸ تا ۲۵۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی برج ارکیده ۱۱ عبارتند از:

 • سیستم اطفاء حریق
 • هلی پد
 •  برق اضطراری
 •  سالن اجتماعات 
 • آسانسور
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته 
 •  آنتن و ماهواره مرکزی
 • سالن ورزشی
 • و… 

 

پروژه های پهنه B شهرک چیتگر

پروژه های پهنه B شهرک چیتگر

پهنه B شهرک چیتگر شامل برج های ( G1 تا G4 ) ، ( N1 تا N6 ) ، (B1 و B3 ) ، ( D1 تا D3 ) می باشد.

این برج ها در جنوب اتوبان خرازی واقع شده اند و نوع سازه برج ها از نوع اسکلت فلزی است.

 

برج G1

برج G1 دارای ۲ بال شرقی و غربی است. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد. این برج دارای ۴۳۴ واحد مسکونی است.

 

برج G2

برج G2 دو بال شرقی و غربی دارد. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه ای است. این بلوک ۴۹۴ واحد مسکونی دارد.

 

برج G3

برج G3 دارای ۲ بال شرقی و غربی است. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد و در کل شامل ۴۶۴ واحد مسکونی است.

 

برج G4

ابرج G4 نیز دارای ۲ بال شرقی و غربی است. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد و شامل ۴۹۴ واحد مسکونی است.

 

برج B3

 

برج B3 شامل ۲ بال می باشد. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد و دارای ۴۸۰ واحد مسکونی است.

 

بقیه برج های این پهنه دارای ۳۶ طبقه می باشند و متراژهای ۷۵ تا ۴۰۰ متر مربع دارند.

 

امکانات رفاهی برج های پهنه B چیتگر

 •  سالن ورزشی
 • لابی و لابی من ۲۴ ساعته  
 •  سالن اجتماعات 
 •  آسانسور 
 • درب ضد سرقت 
 •  سیستم سرمایشی و گرمایشی
 •  سیستم اطفاء حریق 
 •  و …

 

قیمت برج های پهنه B از متری ۸۵۰ هزار تومان شروع و به متری ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان می رسد.

البته پروژه های شهرک چیتگر تنها به دو پهنه A و B محدود نمی شود و داری پهنه C شهرک چیتگر و پهنه E شهرک چیتگر می باشد.

گروه سرمایه گذاری مسکن برنا

گروه سرمایه گذاری مسکن برنا

گروه سرمایه گذاری مسکن برنا، جایی که رویاها به خانه می رسند

چقدر این آگهی برایتان مفید بود؟

روی یکی از ستاره ها برای امتیاز دادن کلیک کنید.

متوسط امتیاز 0 / 5. تعداد امتیاز ها: 0

اولین نفر باشید در امتیاز دادن!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *